Παρασκευή, 19 Μαϊος 2023 10:18

Προκλήσεις, προβλήματα, υποχρεώσεις ποιμαντικού έργου, σήμερα!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 Το ποιμαντικό έργο του κληρικού σήμερα: προκλήσεις, προβλήματα, υποχρεώσεις!

Στις «Σειρήνες» της «νέας εποχής», η οποία αναπτύσσει έναν απατηλό και πολλά υποσχόμενο ευδαιμονισμό, απαντά με νηφαλιότητα ο Αποστ. Παύλος:  «Πάντα μοι ἔξεστιν», (όλα μου επιτρέπονται) «ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει» (δεν συμφέρουν όλα)1. Αυτή η συμβουλή θέτει το πλαίσιο της υγιούς διαχείρισης πίστεως και αγώνα στις δυσκολίες και τις θλίψεις που συναντά ένας νέος κληρικός ή υποψήφιος.

      Η Εκκλησία, είναι ένας ζωντανός οργανισμός με κεφαλή τον Χριστό. Ενώ όμως φαίνεται να συμπορεύεται με το κράτος και την πολιτεία, ωστόσο διατηρεί τους δικούς της «κανόνες» που την διαχωρίζουν από άλλους «κοσμικούς» φορείς και θεσμούς, όπως συνέβη στην Αναστάσιμη εμπειρία των μαθητών «αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι»2. Επί παραδείγματι, λέγει ο Ι. Χρυσόστομος: «το ψάρι», γνωρίζουμε ότι αν και ζει μέσα στην «αλμυρή θάλασσα», το σώμα του δεν είναι αλμυρό, αλλά γλυκό. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Χριστός, που έζησε μέσα στην «αλμυρή θάλασσα της αμαρτίας» του κόσμου τούτου,  «Ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησενοὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι»3. Ο Χριστός παρέμεινε πιο άφωνος από το ψάρι όταν υπέστη το σωτήριο πάθος «ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ»4.

      Άρα έγκειται στην δική μας προσοχή να διατηρήσουμε μια επαφή με τα του κόσμου, δίχως να γινούμε ένα με αυτόν, «μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ», αλλά να επιδιώκουμε ... «τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ»5.

1η ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Να εκμεταλευθούμε τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως η καλή χρήση πληροφοριών στο διαδίκτυο, οπτικοακουστικό υλικό, σύγχρονες συσκευές, με σκοπό την ιεραποστολή εντός της Ενορίας μας. Μην εγκαταλείψουμε ευκαιρίες για επικοινωνία με τους ενορίτες μας, τις οποίες μεταχειρίζονται οι προβατόσχημοι λύκοι, οι αιρετικοί «μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου»6, προκαλώντας πνευματική ζημιά στους χριστιανούς μας.

2η ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Συνδέοντας την ως άνω διαπίστωση, περί της ανάγκης απόκτησης γνώσεων σύγχρονων τεχνικών μέσων διά την εξυπηρέτηση του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Θα πρέπει, φυσικά πρώτοι εμείς να αποφύγουμε τους σκοπέλους, να αποκτήσουμε «αντοχή», διά της προσευχής, ώστε να μην ισχύσει, «τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται»7 και καταλήξουμε τόσο οι αδελφοί μας, όσο κι εμείς οι ίδιοι, μακριά από τον οίκο του Πατρός μας.

3η ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Μεγάλη προσοχή απαιτείται να μην υποπέσει ο κληρικός στην παγίδα της «εξοικείωσης»  όσον αφορά τον Ιερό Ναό, τις ακολουθίες, την λατρεία. Η καθημερινότητα και η συναναστροφή με τους ενορίτες, τους συνεργάτες, τους συγγενείς ελλοχεύει κινδύνους.

4η ΠΡΟΚΛΗΣΗ:  Η παγκοσμιοποίηση, υπόσχεται και προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της Ευαγγέλιο, με το δελεαστικό μήνυμα του αρχεκάκου όφεως: «έσεσθε ως Θεοί», εγγυάται μια δήθεν ελευθερία και μια εύκολη ευημερία, η οποία όμως αποσκοπεί στον έλεγχο και την τυραννία του ανθρώπου.

     Ο νέος ποιμένας δεν κομπάζει ότι θα καταφέρει να νικήσει με τις δυνατότητες, την ευφυΐα και τις γνώσεις του, αλλά μόνο εν ονόματι Κυρίου Ιησού Χριστού, ακολουθώντας το πρόσταγμα Του: «θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»8. Γι αυτό έχει ανάγκη να επιστρατεύσει την προσευχή, την υπακοή και να προσπαθεί ταπεινά, να αντλεί τη Θεία Χάρη μέσω των Ι.Μυστηρίων, με την πεποίθηση ότι «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν»9.

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

Ο διχασμός και οι έριδες, ομοιάζουν ως «μία ἄκανθα» η οποία «κεντᾷ τὸν πόδα»!

   Και καθὼς ὁ «Χριστὸς οὐ μεμέρισται», δεν έχει διαμοιρασθεί, κατ' όμοιον τρόπον δεν είναι δυνατὸν να αποσχίζονται οι πιστοὶ μεταξύ τους... Ο Χριστός, ως Κεφαλή, αποτελεί το κέντρο και την αιτία της ζωής και της ενότητας όλων των μελών του Σώματός Του, τα οποία οφείλουν να μη διαιρούνται και σκορπίζονται, αλλὰ να ζουν, όπως αναφέραμε, με αλληλεγγύη και αμοιβαιότητα.

Λέγει επ’ αυτού παραστατικὰ ο ιερὸς Χρυσόστομος:

«Ὅταν μία ἄκανθα κεντᾷ τὸν πόδα, ὅλον τὸ σῶμα αἰσθάνεται τὸν πόνον καὶ μεριμνᾷ δι’ αὐτόν: τὰ νῶτα λυγίζουν ἀπὸ τὸν πόνον, ἡ κοιλία συστέλλεται, αἱ χεῖρες σπεύδουν νὰ ἐξαγάγουν τὴν ἄκανθαν, οἱ ὀφθαλμοὶ προσέχουν καὶ ὅλη ἡ κεφαλὴ κύπτει ἐπάνω εἰς τὸ μέρος τοῦ πόνου. Ὁμοίως, ὅταν λόγου χάριν στέφανος δόξης περιβάλῃ τὴν κεφαλήν, ὅλον τὸ σῶμα ἀκτινοβολεῖ καὶ δοξάζεται: τὸ στόμα ὁμιλεῖ, οἱ ὀφθαλμοὶ εὐφραίνονται καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον γελᾷ».

Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, μια σημαντική μάχη την οποία καλούμαστε να κερδίσουμε με την βοήθεια του Θεού, είναι η πάλη κατά τριών γιγάντων, οι οποίοι κατεργάζονται την απώλεια του ανθρώπου:                              Άγνοια – Αμέλεια - Λήθη.

Η Αγία Γραφή λέει: «Ἐρευνᾶτε τάς Γραφάς, καθως εἶπεν ἐν Εὐαγγελίοις Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν· ἐν αὐταῖς γάρ εὑρίσκομεν αὐτόν».

Με απλά λόγια, στο εδάφιο αυτό, λέει ο Χριστός: Ερευνάτε τις γραφές, επειδή θεωρείτε ότι έτσι θα βρείτε ζωή, και (πράγματι), αυτές είναι που μαρτυρούν για Εμένα. Όπως παρατηρείται, το εδάφιο δεν έχει καμία σχέση με τη χρήση που κάνουν οι ημιμαθείς εκείνοι, που το χρησιμοποιούν εναντίον του: «Πίστευε και μη ερεύνα»

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

 1.  Μια βαριά εντολή, η οποία κοστίζει! Ο Απ. Παύλος επισημαίνει: «αληθεύετε εν αγάπη». Ούτε αλήθεια χωρίς αγάπη, που οδηγεί σε καταδικαστέους φανατισμούς. Oύτε αγάπη χωρίς αλήθεια, που προκαλεί ανεπίτρεπτους συμβιβασμούς.

 Μας δίδεται η εσφαλμένη εντύπωση, ότι ο Χριστός είναι μόνον ένας γλυκύς και πράος χαρακτήρας, βολικός και δεκτικός σε οποιαδήποτε συμπεριφορά. Αντιθέτως στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτει αμερόληπτη αυστηρότητα, δεν φοβάται το κατεστημένο της εποχής, χωρίς να επαναστατεί κατά των Ρωμαίων, στηλιτεύει την υποκρισία των Φαρισαίων, ώστε να τους αφυπνίσει από την πλεονεξία. Με αφορμή το «κατά Ιωάννην 2,14», στο εικαστικό του: «Η εκδίωξη των εμπόρων από το Ναό», ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ζωγραφίζει στο κέντρο της σύνθεσής του, τον Ιησού οργισμένο κρατώντας φραγγέλιο με μια ορμητική δυναμική παρουσία.

Ο Παύλος κάνει λόγο για οργή λέγοντας: «ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε». Άρα η οργή του Κυρίου δεν ήταν εφάμαρτη αλλά έμπονη για την σωτηρία των ανθρώπων. Δεν έμοιαζε με τους Ιουδαίους του Συνεδρίου, οι οποίοι διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους από φθόνο, όταν συνειδητοποίησαν ότι: «ο λαός κρέμονταν από κάθε Του λέξη».

 1. «Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκἐγὼ πυροῦμαι;» 10

Π.χ. Ο Γέροντας Πορφύριος δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από τους αμαρτωλούς.

Παρέμενε, σε κάθε περίπτωση, ο ειρηνικός, ο μειλίχιος πατέρας, επιεικής και ανεκτικός στις πτώσεις των ανθρώπων, διότι κατείχε τα μυστικά του πνευματικού αγώνα. Δεν παγιδευόταν από τους παραπλανητικούς ελιγμούς του διαβόλου, ο οποίος, ως πρώτος διδάξας, εφάρμοζε, με εκσυγχρονισμένες παραλλαγές, τη μέθοδο του «διαίρει και βασίλευε». Όσο αποστρεφόταν την αμαρτία, άλλο τόσο αγαπούσε, αδιακρίτως, όλους τους αμαρτωλούς.
Ακολουθούσε τη συμβουλή του ιερού Χρυσοστόμου:
«Μη μετ'εκείνου (του διαβόλου) κατ'αλλήλων ιστάμενοι, αλλά μετ'αλλήλων κατ' εκείνου παρατασσόμενοι».

    ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

   Ας αφουγκαστούμε και ας ζηλέψουμε την προτροπή «Ἀρκεῖ εἰς ἀνθρωπος ζήλω πεπυρωμένος ὁλοκλῆρον διορθῶσαι δῆμον»11.

 • «Ὑπάρχει μιά νοοτροπία πού θέλει νά τά ἁπλοποιήσει ὅλα. Κι ἀναρωτιέμαι, γιατί; Γιατί οἱ ἄνθρωποι δέν πρέπει νά μοχθοῦν; Γιατί ὁ καρπός τοῦ μόχθου περιφρονεῖται τόσο πολύ, ἐνῷ τόσο ἀνάγκη τόν ἔχουμε, τώρα εἰδικά πού ἀνήκουμε στήν Εὐρώπη καί χρειαζόμαστε ὅσο ποτέ ἄλλοτε τά πνευματικά ὅπλα; Αὐτή ἡ νοοτροπία τῆς ἁπλοποιήσεως μᾶς ἔχει ὁδηγήσει στό σημεῖο νά κακοποιοῦμε καί νά ἐκχυδαΐζουμε τά πάντα. Εἶναι ἀπελπιστικά ὀδυνηρό, γιά νά μήν πῶ θανατηφόρο. Ἀναρωτιέται, λοιπόν, κανείς, τί θά παραλάβει καί ἀπό ποιούς ἡ νέα γενιά μέ τήν ὁποία τόσο πολύ ἀσχολεῖται ἡ παροῦσα κατάσταση...Τί, τέλος πάντων, θέλουν νά παραδώσουν καί ἀπό ποιούς τό παρέλαβαν; Ὕβρις καί τίποτα ἄλλο χαρακτηρίζει τήν παροῦσα κατάσταση.Ὕβρις καί, δυστυχῶς, τῆς ὕβρεως, πάντοτε ἕπεται ἡ Νέμεσις»12.

 

π. Χαράλαμπος Ραμαντανάκης

  ΕΡΕΤΡΙΑ Τρίτη 16η Μαΐου2023

 

 ΠΗΓΕΣ:

 1. Προς Κορινθίους Α΄10,23

 2. Λουκ. 24,28

 3. Α΄ Πετρ.2,22

 4. Πράξεις 8,32

 5. Προς Ρωμαίους 12,2

 6. Πράξ.20,29

 7. Ματθ.15,14

 8. Ιω. 16,33

 9. Λουκ.18:27

 10. Προς Κορινθίους Β΄ 11,21

 11. Ιω. Χρυσόστομος

 12. Δημήτριος Χορν

 

Διαβάστηκε 212 φορές